วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ , ๐๒๐๕ ตอน กระสัง - ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๔๖+๖๐๐ - กม.๑๔๖+๙๐๐ และ กม.๑๔๙+๖๐๐ - กม.๑๕๐+๗๖๐ ปริมาณงาน ๓๑,๑๑๕ ตารางเมตร
ลงวันที่ 19/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
60 ดาวน์โหลด

'