วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ สายปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๕๐ - กม.๑๒๙+๕๓๕ ปริมาณงาน ๑,๕๖๓ ต้น
ลงวันที่ 19/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
43 ดาวน์โหลด

'