วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑๕+๔๖๕ - กม.๑๖+๗๖๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๒๐ ตารางเมตร
ลงวันที่ 19/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
19 ดาวน์โหลด

'