f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide Post) จำนวน ๑,๙๔๕ ต้น 13/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 30/01/2563 คค 06059/พ.4/2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน 09/12/2562 คค 06059/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 31/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 28/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ