วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 30/01/2563 คค 06059/พ.4/2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน 09/12/2562 คค 06059/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 31/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 28/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ