f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 01/06/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 30/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๙๒+๗๗๕ - กม.๙๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๐ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๘+๙๐๕ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๙ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 13/08/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 12/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide Post) จำนวน ๑,๙๔๕ ต้น 13/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 30/01/2563 คค 06059/พ.4/2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน 09/12/2562 คค 06059/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 31/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 28/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ