f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๒+๑๘๐ - กม.๑๒๗+๐๒๐ LT. ปริมาณงาน ๕๔,๒๙๘ ตารางเมตร 02/11/2565 คค 06059/พ.1/E/57/2566 ลว.29 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๑+๒๓๐ - กม.๑๒๒+๒๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร) 08/07/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 01/06/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 30/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๙๒+๗๗๕ - กม.๙๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๐ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๘+๙๐๕ - กม.๑๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๙ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๒+๘๙๐ - กม.๑๕๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๖๒,๑๓๕ ตารางเมตร 20/12/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 13/08/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 12/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide Post) จำนวน ๑,๙๔๕ ต้น 13/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 30/01/2563 คค 06059/พ.4/2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 1 คัน 09/12/2562 คค 06059/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ