f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563 19/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2563 21/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 31/03/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563(งานเงินทุน) 24/03/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 09/03/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 24/02/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุน) 31/01/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 21/01/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 07/01/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุน) 31/12/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 06/12/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 06/12/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุน) 29/11/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ