f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 15/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 22/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 22/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 08/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (งานเงินทุน) 24/08/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563 24/08/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (งานเงินทุน) 16/07/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 15/07/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 15/06/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ