f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563) 15/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/12/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) 12/10/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลการมีส่วนร่วมของประชาชนงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย348 ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.112+000-กม.117+025 และ กม.118+541-กม.140+141 จำนวน 2 รายการ 09/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) 01/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม. 2561) 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ