f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 06/10/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.65 - มี.ค.65) 17/05/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 - ธ.ค.64) 24/01/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน2564) 05/10/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ2564 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64) 12/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน มกราคม 64 - เดือน มีนาคม 64) 19/05/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) 21/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - เดือน มิถุนายน 2563) 10/08/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563) 15/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/12/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) 12/10/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลการมีส่วนร่วมของประชาชนงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย348 ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.112+000-กม.117+025 และ กม.118+541-กม.140+141 จำนวน 2 รายการ 09/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562) 01/07/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 19/04/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ