แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๕๒๕ - กม.๖+๕๔๔ และ กม.๖+๙๕๘ - กม.๗+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๔,๒๓๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/18/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
287 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๔+๘๕๐ - กม.๖+๕๒๕ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๒๒,๐๗๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/4/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
288 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๑+๓๕๖ ปริมาณงาน ๒๔,๑๘๐ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/9/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
289 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๐๐ - กม.๑๑๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๒๒,๗๔๕ ตารางเมตร 16/11/2563 คค 06059/พ.1/E/6/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
290 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า – กระสัง ระหว่าง กม.๑๐๘+๓๗๕ – กม.๑๑๒+๗๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 13/11/2563 บร.60/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
291 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน – หนองกี่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๙+๐๖๙ – กม.๙๑+๗๒๙ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๒๒ ต้น) 13/11/2563 บร.34/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
292 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๙+๘๐๐ – กม.๘๓+๒๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 13/11/2563 บร.58/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
293 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ระหว่าง กม.๓+๔๙๙ - กม.๖+๙๘๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๒๓ ต้น) 13/11/2563 บร.59/2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
294 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๐+๖๗๕ – กม.๑๑๑+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
295 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๓+๕๘๔ – กม.๑๓๔+๒๖๖ ปริมาณงาน ๑๔,๘๓๕ ตารางเมตร 11/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
296 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๖+๗๔๕ - กม.๘+๖๔๗ ปริมาณงาน ๑๗,๑๒๐ ตารางเมตร 11/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
297 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 22/09/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
298 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ(Rubber Fender Barrier:RFB)งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต(Single Slope Barrier)ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๘+๐๙๘-กม.๑๐๙+๖๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน๑,๕๙๗ เมตร 01/09/2563 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/813/2563 ลว.31 ส.ค. 63 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
299 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑,๐๓๐๒ ตอน สตึก - หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๐๙+๙๗๓ - กม.๑๓๖+๑๓๙ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๒๙๔ กม. 29/07/2563 คค 06059/พ.1/E/54/2563 ลว.4 ส.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
300 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๘+๑๒๙ - กม.๑๑๘+๘๒๕ ปริมาณงาน ๐.๖๙๖ กม. 29/07/2563 คค 06059/พ.1/E/53/2563 ลว.4 ส.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 286 ถึง 300 จาก 369 รายการ