แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/01/2562 สัญญาเลขที่ บร.54/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
362 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๘๒+๗๐๕ – กม.๑๘๓+๕๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2562 สัญญาเลขที่ บร.55/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
363 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๘๘+๘๕๐ - กม.๘๙+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2562 สัญญาเลขที่ บร.53/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
364 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๐๔+๖๒๒ - กม.๑๐๕+๖๔๓ RT. ปริมาณงาน ๑๑,๐๗๐ ตารางเมตร 09/01/2562 สัญญาเลขที่ บร.52/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
365 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๔๘+๐๐๐ - กม.๑๕๐+๓๖๘ LT. ปริมาณงาน ๒๖,๒๗๘ ตารางเมตร 20/12/2561 สัญญาเลขที่ บร.50/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
366 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๑๗+๕๐๐ - ๑๘+๐๐๐ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร เกาะกลางกว้าง ๒.๗๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร 20/12/2561 สัญญาเลขที่ บร.51/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
367 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๑+๔๕๕ - กม.๑๐๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๙๕ ตารางเมตร 19/12/2561 สัญญาเลขที่ บร.48/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
368 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๓+๒๓๕ - กม.๔+๕๕๕ RT. ปริมาณงาน ๑๓,๒๓๐ ตารางเมตร 14/12/2561 สัญญาเลขที่ บร.49/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
369 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๓๓+๔๙๐ - กม.๓๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๔๒ ตารางเมตร 13/12/2561 สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
370 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗+๘๐๐ - กม.๙๘+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑๔,๘๘๕ ตารางเมตร 13/12/2561 สัญญาเลขที่ บร.46/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
371 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๓๓+๔๙๐ - กม.๓๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๔๒ ตารางเมตร 13/12/2561 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/878/2561 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
372 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗+๘๐๐ - กม.๙๘+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑๔,๘๘๕ ตารางเมตร 13/12/2561 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/จ.1/882/2561 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 361 ถึง 372 จาก 372 รายการ