แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๔+๖๖๒ - กม.๙๖+๑๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06059/พ.1/E/40/2566 ลว.28 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๗+๐๙๕ - กม.๘+๕๖๖ ปริมาณงาน ๑๖,๙๙๒ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.66/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
93 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๕๑+๒๙๘ - กม.๑๕๓+๘๙๕ RT. ปริมาณงาน ๓๑,๘๘๔ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.70/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
94 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๕+๒๔๐ – กม.๔๖+๒๐๕ ปริมาณงาน ๑๘,๖๒๔ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.44/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
95 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๑+๐๓๒ - กม.๒+๘๓๙ ผลผลิต ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.51/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
96 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๕+๕๗๕ - กม.๖+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.85/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
97 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ – นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๙๗ – กม.๑๓๕+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.56/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
98 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๒+๔๕๐ - กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06059/พ.1/E/41/2566 ลว.28 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
99 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ระหว่าง กม.๑๒๘+๕๕๕ - กม.๑๓๑+๑๑๑ RT. ปริมาณงาน ๓๐,๓๖๐ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.48/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
100 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๐+๖๘๐ - กม.๑๕๓+๐๙๔ ปริมาณงาน ๑๙,๓๑๒ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.47/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
101 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – คูเมือง ระหว่าง กม.๐+๒๘๒ – กม.๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๑๒๐ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.28/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
102 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก – ประโคนชัย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕๐+๑๑๐ – กม.๑๕๒+๒๑๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 บร.30/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
103 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน – หนองกี่ ระหว่าง กม.๘๘+๗๖๗ – กม.๘๙+๒๐๐ RT. และ กม.๙๒+๑๘๐ – กม.๙๓+๓๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑๘,๗๑๐ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.31/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
104 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง – นางรอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐ – กม.๓๕+๒๒๓ ปริมาณงาน ๒๕,๔๓๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.41/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
105 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๕+๑๑๐ - กม.๑๑๖+๖๖๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๕๕ ตารางเมตร 21/09/2565 บร.35/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 331 รายการ