แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๑+๕๒๕ - กม.๔๒+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.84/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
122 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร 23/09/2565 บร.57/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
123 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๒๒+๑๘๐ - กม.๑๒๗+๐๒๐ LT. ปริมาณงาน ๕๔,๒๙๘ ตารางเมตร 23/09/2565 คค 06059/พ.1/E/57/2566 ลว.29 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
124 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๘+๘๗๕ - กม.๕๑+๙๒๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 23/09/2565 บร.72/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
125 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๔๒+๖๑๕ - กม.๑๔๓+๑๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.77/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
126 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๙๙+๒๐๐ - กม.๙๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.83/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
127 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๘+๐๐๐ - กม.๘๙+๙๘๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.55/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๙๗ - กม.๑๒๒+๒๒๕ LT. และ กม.๑๒๑+๖๖๕ - กม.๑๒๒+๒๒๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.64/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
129 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๔+๖๖๒ - กม.๙๖+๑๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06059/พ.1/E/40/2566 ลว.28 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๗+๐๙๕ - กม.๘+๕๖๖ ปริมาณงาน ๑๖,๙๙๒ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.66/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
131 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๕๑+๒๙๘ - กม.๑๕๓+๘๙๕ RT. ปริมาณงาน ๓๑,๘๘๔ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.70/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
132 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๕+๒๔๐ – กม.๔๖+๒๐๕ ปริมาณงาน ๑๘,๖๒๔ ตารางเมตร 22/09/2565 บร.44/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
133 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๑+๐๓๒ - กม.๒+๘๓๙ ผลผลิต ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.51/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
134 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง ระหว่าง กม.๕+๕๗๕ - กม.๖+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.85/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
135 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ – นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๙๗ – กม.๑๓๕+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 บร.56/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 121 ถึง 135 จาก 369 รายการ