f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 11/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 04/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ 25/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานราวกันอัตราย (W-Beam Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง 3+500 - กม.3+776 ปริมาณงาน 276 เมตร 08/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-2140-58 จำนวน 1 เครื่อง 03/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 310 ลิตร 21/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 310 ลิตร 21/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ 19/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 02/03/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0302 ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.136+440 - กม.137+190 ปริมาณงาน 1 งาน 08/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ 02/03/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 19/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 25/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 09/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนปิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0102 ตอนบัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.34+050 - กม.35+550 ปริมาณงาน 1 งาน 22/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,276 รายการ