f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) จำนวน ๑ รายการ 17/06/2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 25/01/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9080-13-1 จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6613-07-7 จำนวน 1 รายการ 07/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9080-13-1 จำนวน 1 รายการ 07/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6201-16-6 จำนวน 1 รายการ 07/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0184-17-1 จำนวน 1 รายการ 07/02/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-9907-17-4 จำนวน 1 รายการ 07/04/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6201-16-6 จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6119-09-6 จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-0185-17-2 จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6520-06-8 จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,829 รายการ