วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) จำนวน ๑ ชุด 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๑๐ รายการ 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๗ รายการ 24/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๘๔+๓๓๕ - กม.๘๕+๓๐๐ และตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๗๐ - กม.๑๑๒+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ งาน 11/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการ 11/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง - Toe Slope และร่องกลางถนน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑,๒๔๐,๕๔๘ ตารางเมตร 10/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๗ รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๑ รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ 06/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,063 รายการ