f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าชำรุด และเศษเหล็ก จำนวน 13 รายการ 16/02/2564 คค 06059/พ.4/2/2564 ลงวันที่ 25 ม.ค.2564 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 20-6247-15-0 จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9478-14-6 จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6708-02-0 จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0186-17-3 จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/02/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 224 กม.117+000-กม.117+500,กม.124+620-กม.124+920,ทางหลวงหมายเลข 348 กม.110+625-กม.111+200,ทางหลวงหมายเลข 218 กม.12+140-กม.12+240,ทางหลวงหมายเลข 2445 กม.10+000-กม.10+200 ปริมาณ 1 งาน 14/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 04/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 1 รายการ 09/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง -Toe Slope และร่องกลางถนน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,142,504 ตร.ม. 07/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 7 รายการ 07/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/01/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล การมีส่วนร่วมของประชนชนงานโครงการก่อสร้าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ 04/12/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,216 รายการ