f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๙๔๕ ต้น 19/07/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 21/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 21/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/05/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง-Toe Slope และร่องกลางถนนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,231,818 ตารางเมตร 09/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 2 รายการ 04/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 130 ลิตร 30/04/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 02/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 09/06/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.0+654 - กม.9+500(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 18/05/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,200 ลิตร 25/05/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 13/05/2564 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,384 รายการ