f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 7 รายการ 13/05/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ 26/03/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 10/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6414-05-1 จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 29/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร 1 รายการ 17/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16/04/2563 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 855 รายการ