f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๔๕+๘๔๒ - กม.๔๖+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 28/09/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ – ทางพาด ระหว่าง กม.๑+๒๑๘ – กม.๗+๗๔๗ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๖๕๙ – กม.๗+๐๐๐ ปริมาณ 26/03/2562 คค 06059/พ.1/E/13/2561 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ