f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าชำรุด และเศษเหล็ก จำนวน 10 รายการ 15/11/2566 คค 06059/พ.4/1/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลขเครื่องจักรกล 44-35422-9080-13-1 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86 (SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮม 1685 กรุงเทพมหานคร 26/07/2566 คค 06059/พ.4/3/2566 ลว.26 กรกรฎาคม 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86 (SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮม 1631 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล 44-35422-9180-13-5 11/04/2566 คค 06059/พ.4/2/2566 ลว.11 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๕๐-กม.๑๐๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/03/2566 คค 06059/พ.1/E/136/2566 ลว.24 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนบัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่างกม.๒๒+๗๐๐-กม.๒๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 คค 06059/พ.1/E/135/2566 ลว. 23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม๐๓๐๒ ตอนหนองต้อ-ตาเมียง ระหว่างกม.๑๖๘+๙๐๐-กม.๑๖๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 คค 06059/พ.1/E/134/2566 ลว.23 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู-พุทไธสง ระหว่างกม.๗๒+๖๕๐-กม.๗๔+๑๕๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 คค 06059/พ.1/E/133/2566 ลว.23 มี.ค.2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๒๕-กม.๑๓๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06059/พ.1/E/131/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม๐๒๐๑ ตอน หนองนางดำ-หนองขมาร ระหว่างกม.๖๒+๑๒๐-กม.๖๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06059/พ.1/E/132/2566 ลว. 22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุกทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๙+๐๐๐ - กม.๑๖๒+๗๐๕ RT. 22/03/2566 คค 06059/พ.1/E/130/2566 ลว.22 มี.ค. 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาด 3-4-5 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR 66 LX5 หมายเลขทะเบียน 97-4160 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล 46-35432-3139-97-5 จำนวน 1 คัน 03/02/2566 คค 06059/พ.4/1/2566 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ – หนองม้า ระหว่าง กม.๙๙+๗๗๐ - กม.๑๐๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/12/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๓๕๐ – กม.๘+๔๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 21/11/2565 คค 06059/พ.1/E/127/2566 ลว. 21 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโทน ระหว่าง กม.๕+๓๐๐ – กม.๕+๔๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 21/11/2565 คค 06059/พ.1/E/128/2566 ลว.21 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน บริเวณ กม.๑๐๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2565 คค 06059/พ.1/E/126/2566 ลว.18 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 361 รายการ