วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖HSM๒AG (D-MAX SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮจ ๙๘๔๒ กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล ๔๔ – ๘๗๕๙ – ๐๘ – ๖ 03/12/2563 คค 06059/พ.4/1/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๘๒๐ เป็นช่วง ๆ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘,๖๙๕ ตารางเมตร) 30/11/2563 คค 06059/พ.1/E/36/2564 ลว. 30 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๑+๗๑๕ - กม.๗+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๕ ตารางเมตร) 27/11/2563 คค 06059/พ.1/E/35/2564 ลว. 27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๓ ที่ กม.๙+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/53/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๐๘๖ - กม.๒๙+๔๘๒ ผลผลิต ๓ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๗ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/54/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖+๖๐๐ - กม.๓๘+๓๑๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/55/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง – ลำน้ำมูล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๑๙๒ – กม.๔๒+๙๐๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๐๐ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/50/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๒+๒๓๙ - กม.๙๓+๐๗๙ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/59/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๔+๙๓๕ - กม.๘๖+๑๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/52/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๑+๖๒๑ - กม.๑๑๒+๔๖๑ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/46/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๑๙+๙๐๙ – กม.๑๒๐+๙๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/57/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.๔๗+๖๙๐ - กม.๔๙+๗๙๔ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๗ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/56/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ – แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง 27/11/2563 คค 06059/พ.1/E/34/2564 ลว. 27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐๖+๖๒๗ - กม.๑๐๙+๑๘๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/45/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๒+๕๖๕ – กม.๑๘๙+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น) 02/12/2563 คค 06059/พ.1/E/49/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 146 รายการ