f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 1,382 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 1,368 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.114+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 16/08/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 927 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 648 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 597 รายการ