วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๘๒๐ เป็นช่วง ๆ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘,๖๙๕ ตารางเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๘๔ - กม.๑๒๘+๐๘๒ และตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒๘+๐๘๒ - กม.๑๓๔+๑๐๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๒+๒๓๙ - กม.๙๓+๐๗๙ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๓ ที่ กม.๙+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน นางรอง - โคกตะแบก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๘ - กม.๑๒๑+๖๔๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.๔๗+๖๙๐ - กม.๔๙+๗๙๔ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๗ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๑๙+๙๐๙ - กม.๑๒๐+๙๗๓ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๔+๘๒๕ - กม.๘๖+๕๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๑+๖๒๑ - กม.๑๑๒+๔๖๑ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/11/2563 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๔๒๐ - กม.๒๘+๕๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๙ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 140 รายการ