f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 11/02/2564 498,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 04/02/2564 416,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ 25/02/2564 410,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานราวกันอัตราย (W-Beam Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง 3+500 - กม.3+776 ปริมาณงาน 276 เมตร 08/02/2564 496,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-2140-58 จำนวน 1 เครื่อง 03/02/2564 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 310 ลิตร 21/01/2564 7,908.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 310 ลิตร 21/01/2564 7,908.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ 19/02/2564 7,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 02/03/2564 18,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0302 ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.136+440 - กม.137+190 ปริมาณงาน 1 งาน 08/02/2564 388,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ 02/03/2564 23,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 19/02/2564 409,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 25/02/2564 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 09/02/2564 13,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนปิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0102 ตอนบัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.34+050 - กม.35+550 ปริมาณงาน 1 งาน 22/01/2564 323,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,346 รายการ