วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖HSM๒AG (D-MAX SPARK) หมายเลขทะเบียน ฮจ ๙๘๔๒ กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องจักรกล ๔๔ – ๘๗๕๙ – ๐๘ – ๖ 03/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) จำนวน ๑ ชุด 24/11/2563 109,760.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ 24/11/2563 97,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ 24/11/2563 83,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๑๐ รายการ 24/11/2563 34,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ 24/11/2563 64,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๗ รายการ 24/11/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๘๔+๓๓๕ - กม.๘๕+๓๐๐ และตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๗๐ - กม.๑๑๒+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ งาน 11/11/2563 345,911.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการ 11/11/2563 44,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง - Toe Slope และร่องกลางถนน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑,๒๔๐,๕๔๘ ตารางเมตร 10/11/2563 496,219.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ 09/11/2563 6,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการ 09/11/2563 39,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๗ รายการ 09/11/2563 200,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๑ รายการ 09/11/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ 09/11/2563 20,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,189 รายการ