f
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด งานนอกเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 รายการ 16/11/2566 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศขายทอดตลาดยางรถยนต์เก่าชำรุด และเศษเหล็ก จำนวน 10 รายการ 15/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 06/10/2566 116,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 1,382 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 41,957.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 1,368 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 41,532.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 2,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 2,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 14,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 60,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 271,758.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 50,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 10,044.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.114+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2566 212,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิด ดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 289,766.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,565 รายการ