f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/04/2563 99,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/05/2563 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/04/2563 15,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 7 รายการ 13/05/2563 96,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/04/2563 51,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/04/2563 839.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ 26/03/2563 35,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/04/2563 1,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 10/04/2563 255,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6414-05-1 จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/05/2563 162,468.33 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563 19/05/2563 1,943,164.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 21-6576-15-3 จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 5,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 29/04/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/04/2563 22,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 903 รายการ