วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
121 26/08/2562 ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
122 16/05/2562 แจ้งรายละเอียดสัญญา บร.58/2562
123 26/03/2562 ประกาศกรมทางหลวง
124 26/03/2562 แจ้งรายละเอียดสัญญา
125 13/03/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
126 07/03/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
127 28/02/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกาย สาย 226
128 28/02/2562 ขอเลื่อนการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
129 15/02/2562 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง
130 13/02/2562 ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
131 11/02/2562 ประวัติแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
132 06/02/2562 ประชาสัมพันธ์การติดแผ่นป้าย
133 06/02/2562 ประกาศแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
134 25/01/2562 ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานแขวงทางหลวงบุรีรัมย์และหน่วยงานในสังกัด
135 21/01/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง