วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 15/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-แสลงโทน ที่ กม.4+650 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 15/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง กม.1+715-กม.7+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 165 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)
18 07/12/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2208 สาย อ.ประโคนชัย-บ.ระกา ระหว่าง กม.2+000-กม.26+000 รวมระยะทาง 24.000 กิโลเมตร
19 07/12/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2074 สาย บุรีรัมย์-น้ำมูล ระหว่าง กม.13+500-กม.53+193 รวมระยะทาง 29.693 กิโลเมตร
20 07/12/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2120 สาย บ.ส้มป่อย-บ.หนองกราด ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 รวมระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
21 07/12/2563 ขอเปลื่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง-ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.18+200-กม.18+875 รวมระยะทาง 0.675 กิดลเมตร
22 07/12/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน-ห้วยเสว ระหว่าง กม.53+120-กม.59+400 รวมระยะทาง 6.281 กิโลเมตร
23 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ตอน นางรอง - โคกตะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.121+008 - กม.121+647 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 48 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
24 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.92+239 - กม.93+079 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
25 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน 3 ระหว่าง กม.84+825 - กม.86+505 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
26 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 7 ระหว่าง กม.119+909 - กม.120+973 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
27 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสูง - นางรอง ระหว่าง กม.47+690 - กม.49+794 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 37 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
28 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุม 0102 ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ตอน ๅ ระหว่าง กม.36+600 - กม.38+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
29 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.26+086 - กม.29+428 ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
30 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 288 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน 3 ที่ กม.9+575 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)