วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 13/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๖+๑๙๕ - กม.๓๘ และ กม.๓๙+๐๐ - กม.๓๙+๖๙๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92 13/03/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
93 13/03/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
94 13/03/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม. ๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
95 11/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๓๖+๔๒๐ - กม.๑๓๗+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
96 11/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๔+๙๙๗ - กม.๕+๕๒๕ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๐,๗๙๐ ตารางเมตร
97 11/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๙๐+๔๕๐ - กม.๙๑+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑๒,๑๓๐ ตารางเมตร
98 11/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ - กม.๕๑+๙๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
99 10/03/2563
no image
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์)
100 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0103 ตอน ระกา - กระสัง ระหว่าง กม.45+490 - กม.46+496 ปริมาณงาน 19,605 ตารางเมตร
101 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2436 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+200 - กม.10+375 ปริมาณงาน 11,860 ตารางเมตร
102 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอนควบคุม 0100 ตอน ส้มป่อย - ละหานทราย ระหว่าง กม.10+120 - กม.12+470 ปริมาณงาน 18,940 ตารางเมตร
103 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง กม.103+400 - กม.104+510 LT. ปริมาณงาน 12,260 ตารางเมตร
104 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองสนวน หนองต้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.123+785 - กม.125+695 ปริมาณงาน 19,225 ตารางเมตร
105 09/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0202 ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.91+393 - กม.92+866 ปริมาณงาน 2.946 กม.