วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 27/11/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๓+๕๘๔ - กม.๑๓๔+๒๖๖ ปริมาณงาน ๑๔,๘๓๕ ตารางเมตร
92 27/11/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.๖+๗๔๕ - กม.๘+๖๔๗ ปริมาณงาน ๑๗,๑๒๐ ตารางเมตร
93 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.13+500 - กม.43+193 รวมระยะทาง29.693กิโลเมตร
94 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+000 รวมระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
95 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 2 ระหว่าง กม.148+965 - กม.149+430 รวมระยะทาง 0.465 กิโลเมตร
96 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน ส้มป่อย - ละหานทราย ระหว่าง กม.10+120 - กม.10+770 รวมระยะทาง 0.650 กิโลเมตร
97 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 1 ระหว่าง กม.142+315 - กม.142+615 รวมระยะทาง 0.300 กิโลเมตร
98 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.110+675 - กม.111+075 รวมระยะทาง 0.400 กิโลเมตร
99 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน อ.ประโคนชัย - บ.ระกา ระหว่าง กม.2+000 - กม.26+000 รวมระยะทาง 24.00 กิโลเมตร
100 23/11/2563
no image
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี๊ย - ระกา ระหว่าง กม.25+950 - กม.26+850 รวมระยะทาง 0.900 กิโลเมตร
101 23/11/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิตกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.18+200 - กม.18+875 รวมระยะทาง 0.675 กิโลเมตร
102 29/10/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑/๒๕๖๔
103 29/10/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๕/๒๕๖๓
104 29/10/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๓/๒๕๖๓
105 29/10/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๔/๒๕๖๓