วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 29/10/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๒/๒๕๖๓
107 03/09/2563 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445
108 04/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0301 ตอน สตึก - หัวถนน ตอน 2 ระหว่าง กม.118+129 - กม.118+825 ปริมาณงาน 0.696 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
109 04/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0301 ตอน สตึก - หัวถนน ตอน 1 ระหว่าง กม.123+500 - กม.124+172 ปริมาณงาน 0.672 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
110 04/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สตึก - หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.109+973 - กม.136+139 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.294 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
111 13/07/2563
no image
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง)
112 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๔/๒๕๖๓
113 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๓๒/๒๕๖๓
114 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๘/๒๕๖๓
115 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๐/๒๕๖๓
116 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๖๐/๒๕๖๓
117 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๑๕/๒๕๖๓
118 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๕๘/๒๕๖๓
119 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๒๕/๒๕๖๓
120 16/06/2563 แจ้งรายละเอียดสัญญาที่ บร.๓๓/๒๕๖๓