วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๒๓๑ - กม.๗+๕๑๐ ปริมาณงาน ๒๔,๗๑๘ ตารางเมตร
77 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๓๕๐ - กม.๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๔๑,๖๘๐ ตารางเมตร
78 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๕+๙๕๒ - กม.๑๕๗+๐๑๕ LT และ กม.๑๕๕+๙๕๒ RT. ปริมาณงาน ๓๗,๓๗๓ ตารางเมตร
79 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๐๐ - กม.๑๓๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๗,๗๕๕ ตารางเมตร
80 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๖+๒๘๓ - กม.๑๗๑+๘๒๕ RT. ปริมาณงาน ๖๕,๑๕๖ ตารางเมตร
81 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๒+๔๕๐ - กม.๑๓๘+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๖๕,๘๖๐ ตารางเมตร
82 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๘๓+๓๕๐ - กม.๘๔+๔๗๕ ปริมาณงาน ๒๔,๕๓๕ ตารางเมตร
83 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๖๔๐ - กม.๙๐+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๔๙๕ ตารางเมตร
84 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๑+๓๕๖ ปริมาณงาน ๒๔,๑๘๐ ตารางเมตร
85 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๗๘๒ - กม.๖+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๘๘๒ ตารางเมตร
86 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๔๙+๙๓๑ - กม.๕๐+๙๗๓ ปริมาณงาน ๒๒,๖๖๕ ตารางเมตร
87 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.๑๑๒+๐๐๐ - กม.๑๑๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๒๒,๗๔๕ ตารางเมตร
88 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๙๕+๑๖๓ - กม.๙๕+๙๒๐ ปริมาณงาน ๒๒,๑๔๔ ตารางเมตร
89 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ระหว่าง กม.๔+๘๕๐ - กม.๖+๕๒๕ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๒๒,๐๗๕ ตารางเมตร
90 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๐+๖๗๕ -กม.๑๑๑+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง