วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๕ - กม.๑๑๒+๑๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
77 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๑๙+๙๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
78 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๘+๑๕๕ - กม.๑๐๙+๑๖๕ LT. ปริมาณงาน ๑๑,๑๙๐ ตารางเมตร
79 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๑๘+๐๙๕ - กม.๑๑๙+๑๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑๑,๓๒๕ ตารางเมตร
80 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๙๙+๙๓๐ - กม.๑๑๔+๙๔๕ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๑๕ ต้น)
81 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒๘+๐๘๒ - กม.๑๒๙+๓๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๘๑๐ ตารางเมตร
82 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๓๘+๔๒๗ - กม.๑๔๒+๔๒๕ RT. ปริมาณงาน ๔๕,๘๙๘ ตารางเมตร
83 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒+๕๐๐ - กม.๑๓+๓๗๕ LT. และ กม.๑๑+๖๕๓ - กม.๑๕+๒๓๖ RT. ปริมาณงาน ๕๓,๐๒๐ ตารางเมตร
84 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๘+๒๐๐ - กม.๑๖๓+๑๒๕ RT. ปริมาณงาน ๕๗,๓๓๕ ตารางเมตร
85 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๔+๙๒๕ - กม.๕๕+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
86 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุ่ง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๖+๑๙๕ - กม.๓๘+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๓๙+๖๙๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
87 16/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
88 16/03/2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ สายบุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
89 13/03/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๑๙๐ ระยะทางรวม ๑.๑๑๕
90 13/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๔+๙๒๕ - กม.๕๕+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)