วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 15/04/2563 เปลื่ยนสถานที่จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ - กม.๕+๕๒๕ รวมระยะทาง ๔.๑๒๕ กิโลเมตร
32 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.50+600 - กม.51+920 รวมระยะทาง 1.320 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3bQDqDh หรือสแกนคิว QR Code
33 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลำปลายมาศ – หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.53+637 - กม.54+460 ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aVj5MU หรือสแกนคิว QR Code
34 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทาง หลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก – น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม. ๘๐+๑๓๑ – กม. ๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ – กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2V1FVff หรือสแกนคิว QR Code
35 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.1+400 - กม.5+525 รวมระยะทาง 4.125 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2UHD0cz หรือสแกนคิว QR Code
36 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน – หนองต้อ ระหว่าง กม.111+075 - กม.112+190 ระยะทางรวม 1.115 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3dUQMAj หรือสแกนคิว QR Code
37 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลำน้ำมูล – พุทไธสง ระหว่าง กม.54+925 - กม.55+700 รวมระยะทาง 0.775 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/34fBpOn หรือสแกนคิว QR Code
38 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ – โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aEEF8t หรือสแกนคิว QR Code
39 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลำปลายมาศ – หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.53+637 - กม.54+460 ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3aVj5MU หรือสแกนคิว QR Code ได้เลยครับ.
40 08/04/2563 ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ – โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร โดยตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/34dktrH หรือสแกนคิว QR Code ได้เลยครับ.
41 07/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตามแบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนตามแบบเลขที่ ๙๐๔๗/๕๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42 07/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพุทไธสง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ที่ กม.๑๒๓+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43 07/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๔๖+๐๐๐ - กม.๔๖+๘๔๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐ ต้น) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
44 06/04/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๗๔ - กม.๑๑๒+๑๙๐ ระยะทางรวม ๑.๑๑๕ กิโลเมตร
45 03/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ตอน ๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)