วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ตอน 2 ระหว่าง กม.84+935 - กม.86+160 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
32 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.86+455 - กม.88+765 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 113 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
33 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุม 0102 ตอน คูเมือง - ลำน้ำมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.51+192 - กม.42+907 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
34 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน 4 ระหว่าง กม.182+565 - กม.189+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 118 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
35 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน 4 ระหว่าง กม.109+622 - กม.111+382 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
36 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.24+515 - กม.27+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
37 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่-นางรอง ระหว่าง กม.111+621 - กม.112+461 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
38 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่-นางรอง ตอน 3 ระหว่าง กม.106+627 - กม.109+187 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
39 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.27+420 - กม.28+575 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
40 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.111+390 - กม.114+820 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 123 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
41 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 218ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.10+285 - กม.22+982 ผลผลิต 7 แห่ง (ปริมาณงาน 99 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
42 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0205 ตอน ระกา - ลำน้ำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.147+395 - กม.149+495 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 122 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
43 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองขมาร - สตึก ตอน 2 ระหว่าง กม.79+800 - กม.83+265 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
44 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน - หนองกี่ ตอน 2ระหว่าง กม.89+069 - กม.91+729 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 122 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)
45 04/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองม้า - กระสัง ระหว่าง กม.108+375 - กม.112+795 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdidding)