วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๘๔ - กม.๑๒๘+๐๘๒ และตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒๘+๐๘๒ - กม.๑๓๔+๑๐๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘๙ ต้น)
62 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
63 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๑๘+๒๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
64 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๐ ตอน ส้มป่อย - ละหานทราย ระหว่าง กม.๑๐+๑๒๐ - กม.๑๐+๗๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
65 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๘+๙๖๕ - กม.๑๔๙+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
66 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๒+๓๑๕ - กม.๑๔๒+๖๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
67 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ตลาดไทร - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๑๖+๐๒๐ - กม.๑๑๘+๗๒๐ LT. ปริมาณงาน ๒.๗๐๐ กม.
68 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ระหว่าง กม.๙๒+๙๗๓ - กม.๙๔+๖๐๘ ปริมาณงาน ๓.๒๗๐ กม.
69 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน หนองมัน - หนองกี่ ระหว่าง กม.๘๗+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๗๐ RT. ปริมาณงาน ๒.๘๗๐ กม.
70 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘+๘๐๐ - กม.๑๓+๖๐๐ LT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๐,๑๕๗ ตารางเมตร
71 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๒๙๐ - กม.๒+๙๐๗ ปริมาณงาน ๑๑,๙๑๐ ตารางเมตร
72 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๔๙๔ - กม.๑๔๘+๐๘๐ RT. ปริมาณงาน ๖๕,๑๔๒ ตารางเมตร
73 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๗๐ - กม.๑๑๕+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
74 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕ ตอน ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๕๑+๑๖๕ - กม.๑๕๒+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๖,๒๒๕ ตารางเมตร
75 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๕๒๕ - กม.๖+๕๔๔ และ กม.๖+๙๕๘ - กม.๗+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๔,๒๓๕ ตารางเมตร