วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 25/03/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๓๐๐ - กม.๕๙+๑๐๐ รวมระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร
62 25/03/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๔๐๐ รวมระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
63 25/03/2563 เลื่อนการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๗๘๙ กิโลเมตร
64 25/03/2563 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔๕ สาย บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๓๖+๖๐๐ และ กม.๓๗+๕๐๐ - กม.๔๑+๕๐๐ รวมระยะทาง ๑๔.๑๐๐ กิโลเมตร
65 25/03/2563 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ ถึง กม.๔๒+๑๖ รวมระยะทาง ๑๔.๐๑๖ กิโลเมตร
66 23/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๔๒+๒๑๕ - กม.๔๖+๐๐๐ และ กม.๔๙+๐๐๐ - กม.๕๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๗๙,๓๘๑ ตารางเมตร
67 23/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หนองกี่ - นางรอง ระหว่าง กม.๙๖+๘๐๐ - กม.๑๐๕+๓๕๐ RT. ปริมาณงาน ๙๗,๓๕๐ ตารางเมตร
68 23/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม ระหว่าง กม.๒๐+๐๔๐ - กม.๒๘+๕๑๗ ปริมาณงาน ๗๗,๑๑๐ ตารางเมตร
69 23/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๖๖+๒๓๑ - กม.๗๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๗๗,๕๖๕ ตารางเมตร
70 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว - พุทไธสง ระหว่าง กม.๑๕+๔๖๕ - กม.๑๖+๗๖๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๒๐ ตารางเมตร
71 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ สายปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๕๐ - กม.๑๒๙+๕๓๕ ปริมาณงาน ๑,๕๖๓ ต้น
72 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านแวง - แยกโชว์รูม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๖๖๕ - กม.๒+๗๑๒ ปริมาณงาน ๑๑,๗๖๕ ตารางเมตร
73 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุรีรัมย์ - บ้านพลวง ระหว่าง กม.๐+๗๒๕ - กม.๒+๒๙๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๓๐,๘๐๕ ตารางเมตร
74 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ , ๐๒๐๕ ตอน กระสัง - ระกา - ลำน้ำชี ระหว่าง กม.๑๔๖+๖๐๐ - กม.๑๔๖+๙๐๐ และ กม.๑๔๙+๖๐๐ - กม.๑๕๐+๗๖๐ ปริมาณงาน ๓๑,๑๑๕ ตารางเมตร
75 19/03/2563
no image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๓๔๘ - กม.๐+๗๖๐ ปริมาณงาน ๙,๔๔๐ ตารางเมตร