วิสัยทัศน์ : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สองข้างทางพอใจ ผู้ให้มีความสุข ประยุกต์ใช้ IT
title
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/12/2563 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ระหว่าง กม.๑๘+๒๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ รวมระยะทาง ๐.๖๗๕ กิโลเมตร
2 03/12/2563 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ สาย บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๔๓+๑๙๓ รวมระยะทาง ๒๙.๖๙๓ กิโลเมตร
3 03/12/2563 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม๒๕+๙๕๐ - กม.๒๖+๘๕๐ รวมระยะทาง ๐.๙๐๐ กิโลเมตร.
4 03/12/2563 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๘ สาย อ.ประโคนชัย - บ.ระกา ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๐ รวมระยะทาง ๒๔.๐๐๐ กิโลเมตร
5 01/12/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง ระหว่าง กม.๒+๒๐๐ - กม.๓+๑๐๐ ระยะทางรวม ๐.๙๐๐ กิโลเมตร
6 01/12/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๗๐ - กม.๑๑๕+๔๒๕ ระยะทางรวม ๐.๘๕๕ กิโลเมตร
7 01/12/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๖+๒๐๐ รวมระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร
8 01/12/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ ระหว่าง กม.๖๔+๐๐๐ - กม.๖๕+๙๐๐ รวมระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร
9 01/12/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๓+๑๒๐ - กม.๕๙+๔๐๐ รวมระยะทาง ๖.๒๘๑ กิโลเมตร
10 30/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๘๒๐ เป็นช่วงๆ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘,๖๙๕ ตารางเมตร)
11 30/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๘๒๐ เป็นช่วงๆ (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๘,๖๙๕ ตารางเมตร)
12 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๑+๗๑๕ - กม.๗+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๕ ตารางเมตร)
13 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ หลัง
14 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๔๐ ตารางเมตร
15 27/11/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๘๔ - กม.๑๒๘+๐๘๒ และตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๑๒๘+๐๘๒ - กม.๑๓๔+๑๐๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘๙ ต้น)