f
อุ่นไอรัก 9 ธันวาคม 2561
ลงวันที่ 14/12/2561

ผอ.ขท.บร. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ขท.บร. เข้าร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561


'